Com participar

DATA LÍMIT DE TRAMESA DE PROPOSTES AJORNADA AL 15 DE MAIG

Com observadora/observador: envieu un email a artdelcaminar@gmail.com i us enviarem el formulari de registre. Data límit 4 de juliol.

Convocatòria

Convidem a pensadores, escriptors, comissàries, geògrafs, artistes, creadores ia totes aquelles persones interessades en la pràctica del caminar i en els seus diferents vessants creatius, educatius, artístics i ecoterritorials. Convidem a enviar tant treballs teòrics com projectes d’art (accions, tallers i propostes de participació). L’idioma oficial de la trobada és l’anglès. Els treballs també es poden enviar en castellà i en català.

Acceptem propostes que considerin un o més dels temes següents:

● Caminar com a instrument cartogràfic.
● Distàncies i proximitat. Caminar com a mesura de coneixement.
● Caminar entre espais urbans i rurals.
● Art del caminar i paisatge.
● Art del caminar i comunitats.
● Mapes, perímetres, límits i fronteres.
● El passeig com a exploració artística.
● Art de caminar i activació de l’espai públic.
● Relacions territorials, ecologies i sostenibilitat.
● Caminar com a pràctica col·laborativa.
● La performativitat errant: cossos i geografies.
● Psicogeografia i art contemporani.
● Pràctiques d’art, educació i aprenentatge a peu.
● Caminar, art i salut.

Ponències
Presentacions de 15 minuts de durada
La proposta haurà d’incloure la documentació següent, que s’haurà de presentar abans del 15 de maig de 2022
Nom:
Adreça:
Títol/ocupació/afiliació:
Número de telèfon:
Correu electrònic
Format: article/proposta artística
Títol de la proposta
Tema principal
Resum (fins a 300 paraules)
Lloc web relacionat/material en línia (opcional) (els materials en línia han d’estar disponibles fins al juny, NO utilitzar wetransfer o altres serveis que només conservin materials en línia per temps limitat).
Curriculum Vitae breu (fins a 150 paraules)

Només es consideraran les sol·licituds que incloguin tota la informació sol·licitada.

Propostes creatives
Les propostes creatives no tenen quota de participació

Durant els dies de la trobada/conferència es desenvoluparan alguns projectes artístics, accions participatives i tallers creatius relacionats amb l’Art del Caminar. Les propostes d’acció creativa, taller o performance hauran d’incloure la documentació següent, a presentar abans del 15 de maig de 2022:
Nom:
Adreça:
Títol/ocupació/afiliació:
Número de telèfon:
Correu electrònic
Format: article/proposta artística
Títol de la proposta
Tema principal
Resum (fins a 300 paraules)
Lloc web relacionat/material en línia (opcional) (els materials en línia han d’estar disponibles fins al juny, NO utilitzar wetransfer o altres serveis que només conservin materials en línia per temps limitat).
Curriculum Vitae breu (fins a 150 paraules)

Només es consideraran les sol·licituds que responguin totes aquestes preguntes.

Les propostes (articles i projectes d’art) s’han d’enviar abans del 15 de maig de 2022 per correu electrònic a:
artdelcaminar@gmail.com

Respondrem amb un missatge de confirmació si la vostra proposta ha estat rebuda correctament. Si no heu rebut un missatge de confirmació 5 dies després d’enviar la proposta, contacteu amb nosaltres de nou per correu electrònic.

Les propostes seleccionades a les dues categories seran notificades per correu electrònic dues setmanes després de la data límit. Si se selecciona la vostra ponència, se us sol·licitarà el pagament de les taxes de registre abans d’incloure’l oficialment al programa.

Comitè artístic/científic internacional :

Geert Vermeire, walk·listen·create i Made of Walking: The Milena Principle, Bèlgica
Dr. Herman Bashiron Mendolicchio – Investigador Independent – ​​Universitat de Barcelona / UOC / Institut Transart / InterArtive Barcelona, ​​Espanya
Babak Fakhamzadeh i Andrew Stuck, walk·listen·create, Brasil i Regne Unit
Dr Yannis Ziogas, Departament de Belles Arts i Arts Aplicades de l’Escola de Belles Arts de la Universitat de Macedònia Occidental Florina, Grècia
Clara Gari comissària independent. Directora del Centre d’Art Contemporani Nau Côclea
Dra. Natacha Antão Moutinho i Dr. Miguel Bandeira Duarte – The Walking Body – Lab2PT, Laboratori de Paisatge, Patrimoni i Territori – EAAD, Escola d’Arquitectura, Art i Disseny, Universitat de Minho. Guimarães, Portugal
Anna Luyten, KASK School of Arts Gent, Bèlgica

Projecte i coordinació general: Centre d’Art Contemporani Nau Côclea
Organitzat amb la col·laboració de: Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona, Centre Bòlit d’Art Contemporani de Girona, Observatori del Paisatge de Catalunya, Institut de Cultura d’Olot, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Deriva Mussol, ACVIC Centre d’Arts Contemporànies, walk·listen·create (Bèlgica), Made of Walking (IX) (Bèlgica),

QUOTES D’INSCRIPCIÓ (PER PONÈNCIES I ASSISTENTS)
Pagaments anticipats (fins al 10 de juny)
60 euros per ponència per participant (només després de l’acceptació de la ponència)
20 euros per ponència addicional (només després de l’acceptació del treball)
40 euros per a qualsevol assistent (els qui no presentin ponència)

Pagament regular (després del 10 de juny)
80 euros per ponència participant
30 euros per ponència addicional
50 euros per a qualsevol assistent