Les Trobades

Les Trobades van tenir lloc del 5 al 9 de Juliol 2022, tot seguit podeu veure/descarregar un informe:

Punt de partida del moviment humà, la pràctica del caminar ens ofereix avui una interacció enriquidora i complexa entre territoris, cultures, creativitat, comunitats, pensament i espai públic. Caminar esdevé avui una perspectiva urgent i necessària per mirar, analitzar i comprendre el món contemporani.

Caminar com a filosofia i reflexió, caminar com a consciència del sorgiment i de les exigències de sostenibilitat, caminar com a inici i com a experiència inesgotable de coneixement i descobriment. Caminar com a pràctica de salut. Caminar com a punt de trobada entre el jo i l’altre, com a eina de relació entre les persones i els territoris en els seus processos de transformació. Caminar com a instrument privilegiat de percepció del paisatge i com a pràctica artística.

Aquestes línies defineixen un camp d’acció i anàlisi que travessa molts territoris pràctics i conceptuals que requereixen un procés urgent i creatiu d’exploració. S’hi entrecreuen la cultura, l’art, l’antropologia, la geografia, l’educació, la salut, l’ecologia i altres àrees del pensament i l’experiència humanes.

Les trobades internacionals “Art del Caminar i Geografies Relacionals” tenen com a objectiu establir un diàleg entre la teoria i la pràctica on caminar esdevingui un instrument de connexió territorial, una eina de mapeig i un format d’expressió creativa.

Punt de trobada per al debat, l’experiència i la reflexió, “Art del Caminar i Geografies Relacionals” se centrarà principalment en l’anàlisi de la relació cada cop més mediatitzada entre les persones i les geografies.

Les Trobades es conceben conjuntament com una Jornada i un esdeveniment artístic simultània; en format de trobada itinerant entre les ciutats de Girona, Olot i Vic, amb un component transversal simbòlicament explícit.

La trobada també té, com les anteriors organitzades a Grècia i Portugal, eixos tant acadèmics com artístics. Acadèmicament és una Jornada desenvolupada amb conferències i ponències. Artísticament, accions, tallers i actuacions creuen les xerrades i les caminades. Això permet un diàleg interdisciplinari que ajuda a trencar paradigmes acadèmics i artístics i a alliberar iniciatives per a un enfocament comunicatiu i fecundador bidireccional.

També hi ha una vessant interdisciplinària en la intersecció temàtica de les propostes amb l’espai per a l’art, l’antropologia, l’urbanisme, l’ecologia i la geografia humana.

Les convocatòries de participació s’adjunten en aquesta web. S’adrecen a pensadors, agents i activistes ecoterritorials, geògrafs, artistes i creadors relacionats amb la caminada en els aspectes creatius, educatius, artístics i ecoterritorials. Es poden presentar treballs teòrics, comunicacions i propostes artístiques (accions, tallers, caminades, etc.). També incloem el format de treballs d’àudio i passejades d’àudio per a la participació remota, juntament amb un nombre limitat de debats en línia fora de l’esdeveniment al juliol i al setembre en el marc de Sound Walk setembre.

L’idioma oficial dels Encontres és l’anglès però també s’acceptaran aportacions en castellà i català.

La convocatòria accepta propostes que tinguin en compte, entre d’altres, un o més dels temes següents:

• Caminar com a instrument cartogràfic.

• Distàncies i proximitat. Caminar com a mesura de coneixement.

• Caminar entre zones urbanes i rurals.

• Senderisme Art i Paisatges

• Art caminant i comunitats.

• Mapes, perímetres, límits, fronteres.

• Caminar com a exploració artística.

• Walking Art i activació de l’espai públic.

• Relacions territorials, ecologia i sostenibilitat.

• Caminar com a pràctica col·laborativa.

• Rendiment caminant: cossos i geografies.

• Psicogeografia i art contemporani.

• Art de caminar, educació i pràctiques d’aprenentatge.